Het gesprek met de ander
begint bij het gesprek met jezelf

Stress-Alert-System heeft zich tot doel gesteld om een collectief bewustwordingsproces op gang te brengen. Dit bewustwordingsproces zal op individueel niveau moeten leiden tot een verbetering van de eigen levenskwaliteit en op collectief niveau tot meer betrokkenheid en een beter onderling begrip.

Stress-Alert-System laat mensen halfjaarlijks stilstaan bij de invulling van hun leven: "Hoe ga je met jezelf om en hoe ga je met anderen om?"

Stress-Alert-System laat mensen eerst het gesprek met zichzelf aangaan, voordat ze het gesprek met de ander aangaan Zo worden misverstanden en frustraties voorkomen.

SAS spreekuur aanmeld formulier fWanneer wilt u deelnemen aan het spreekuur?
Wat is de bedrijfsnaam?
Wat is uw Emailadres?
Wat is uw naam?
Wat is uw telefoonnummer?
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer