Effectief communiceren

Effectief communiceren

Omschrijving workshop

Communicatie tussen mensen gaat, mede door het digitalisatieproces, steeds sneller maar tegelijkertijd moeizamer. Communicatie moet tegenwoordig snel, in plaats van zorgvuldig.
Voor iedereen zijn de miscommunicatie, frustraties en escalaties die regelmatig ontstaan in een mailwisseling herkenbaar. Gevolg is verlies van efficiency, effectiviteit, verbondenheid, vergroting van stressniveau en negatieve beïnvloeding van het uiteindelijke resultaat in de samenwerking met anderen.

In een interactieve workshop van twee dagdelen maak je opnieuw kennis met effectief communiceren. Vooraf worden beleving en eigen doelstelling m.b.t. communiceren vastgesteld; aan het eind van de workshop wordt op basis hiervan het resultaat van de workshop getoetst.

 • Wat is communicatie niet, en wat juist wel? Doelstelling van jezelf en de ander, verbale en non- verbale communicatie passeren de revue in de ochtendsessie.
 • Gespreksbalans, kwalitatieve vraagstelling en het voeden van de verbinding met de ander zijn het tweede onderwerp.

Na de pauze gaan we wat dieper:

 • Representatiesystemen beïnvloeden de manier waarop de ander de boodschap ontvangt, verwerkt en interpreteert; je daar bewust van zijn verhoogt de effectiviteit van jouw communicatie; zowel van de ander naar jou (hoe kun jij mbv jouw representatiesysteem de aangereikte informatie optimaal verwerken?) als van jou naar de ander (hoe kun je het representatiesysteem van de ander herkennen en daar gebruik van maken ?)
 • Metamodel: communicatie strandt vaak op aannames. Jij denkt te weten wat de ander ziet, denkt, bedoelt. Gevolg is een steeds groter misverstand over datgene waarover je werkelijk in gesprek bent. Het metamodel reikt inzicht en tools aan om die patronen te herkennen en er direct effectief mee om te gaan.

Na twee dagdelen

 • Ben je je bewust van jouw eigen communicatiesystemen, en weet die bewust effectief in te zetten;
 • Ben je in staat de communicatiepatronen van de ander te herkennen en daar bewust mee om te gaan;
 • Ben je in staat om een open en energie- gevende verbinding aan te gaan met de ander.

Als vervolgmodule kan een workshop worden ingezet specifiek voor leidinggevenden:

Onderwerpen die hierin aan bod komen zijn:

 • Taakvolwassenheidsniveau van medewerkers en situationeel leiderschap: hoe breng je het individuele taakvolwassenheidsniveau van medewerkers in kaart, en welke individuele (situationele) stijl van leiding geven en communicatie passen het best bij medewerker en situatie?
 • Communiceren vanuit rol, versus identiteit. Je bent niet wat je doet. Dus wat je als mens vindt kan afwijken van wat er als functionaris van je verwacht wordt. Leren communiceren vanuit deze scheiding verlaagt jouw eigen stressbeleving aanzienlijk en maakt de boodschap die je als manager uitzendt tegelijkertijd makkelijker te ontvangen en begrijpen door de medewerker. Jouw communicatie wordt menselijker, maar tegelijkertijd zakelijker en daadkrachtiger.

Na deze workshop ben je in staat om

 • Medewerkers aan te spreken vanuit hun taakvolwassenheidsniveau; hiermee steun je de medewerker in zijn ontwikkeling naar een volgend , meer autonoom niveau;
 • Persoon en functionaris in jezelf en de ander te scheiden, waarmee je als functionele interactie steviger wordt zonder dat de interpersoonlijke verbinding hieronder te laten lijden, of andersom.

Kosten voor de workshops:

Voor deze workshops geldt een basistarief van € 550,- excl. BTW per dagdeel, voor een groep van maximaal 10 personen, exclusief locatiekosten. Bij een groter aantal deelnemers zal de groep worden gesplitst.
Op basis van de gekozen locatie kan de in te zetten trainer aanvullende kosten m.b.t. reizen in rekening brengen.

Gerelateerde items (op tag)

Aanmelden telefonisch spreekuur voor professionals

Bent u een HR-professional, Arbodienstverlener of coach? Dan kunt u zich hier aanmelden voor uw vragen over Stress-Alert-System en voor advies en overleg op het gebied van stresspreventie.

Wanneer wilt u deelnemen aan het spreekuur?Wanneer wilt u deelnemen aan het spreekuur?

Bedrijfsnaam*

Wat is de bedrijfsnaam?
Uw naam*

Wat is uw naam?
Emailadres*

Wat is uw Emailadres?
Uw telefoonnummer*

Wat is uw telefoonnummer?
Schrijf hier alvast uw vraag op

Ongeldige invoer