Lean en agile werken. Wat doet dat met stressontwikkeling?

Beoordeel dit item
(0 stemmen)
Lean en agile werken. Wat doet dat met stressontwikkeling?

Lean en/of agile werken heeft te maken met andere manieren van denken en doen die zorgen voor meer efficiënte procedures (lean) en een zo flexibel mogelijk productieproces (agile). De wensen van de klant staan centraal en dat is goed voor de omzet. Maar wat betekenen deze aanpassingen voor uw medewerkers in relatie tot stressontwikkeling?

Natuurlijk gaat u niet over één nacht ijs wanneer u als organisatie besluit om lean te gaan werken of uw productieprocessen of dienstverlening meer klantafhankelijk te maken. U zult zich laten begeleiden door trainers en de nodige investeringen doen die noodzakelijk worden geacht om de transitie zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Desondanks is het niet vanzelfsprekend dat uw medewerkers samen met u staan te juichen bij de door u aangekondigde veranderingen.

  • Iedere verandering brengt onzekerheid, bezorgdheid en spanningen met zich mee.

Om de bezorgdheid bij uw medewerkers weg te nemen en hen enthousiast te maken, vertelt u uw medewerkers over zelfsturende teams en welke voordelen dat met zich meebrengt: “iedereen is gelijk, iedereen mag meedenken, iedereen mag meepraten”.

Maar wat zegt u nu precies?

  • U vertelt medewerkers die zijn aangenomen met een bepaalde functie en een duidelijke werkomschrijving, dat er voortaan flexibeler wordt omgegaan met werk- en taakverdeling;
  • U vertelt uw medewerkers dat zij voortaan niet meer in overleg met de leidinggevende hun zaken moeten bespreken en oplossen, maar veel meer onderling met elkaar;
  • U vertelt uw medewerkers die bij hun aanstelling bewust hebben gekozen voor uw product, productiewijze of dienst, dat de klant hierop invloed kan gaan uitoefenen.

U dient zich te realiseren dat mensen in het algemeen niet van verandering houden:

• hoe gaat u hiermee om?
• hoe voorkomt u dat u medewerkers met een meegaand karakter straks niet uit het oog verliest?

De laatste groep loopt binnen nieuwe teamstructuren en productieprocessen het risico om ondergesneeuwd te raken of zelfs buitengesloten te worden. U dient hierop bedacht te zijn.

Deze medewerkers laten wellicht letterlijk niet veel van zich horen, maar dat betekent niet dat zij geen goede ideeën kunnen hebben. Het zou jammer zijn als u deze mist.

Voorafgaand aan het veranderproces dient u goed te onderzoeken hoe andere communicatielijnen (iedereen is gelijk en iedereen mag evenveel) de mentale veiligheid in gevaar kunnen brengen.

Denkt u hier eerst zélf over na, voordat u zich laat bijstaan door de professionals. U kent immers uw organisatie en medewerkers zelf het beste. Afhankelijk hiervan kunt u het zich:

  • wel | niet voorstellen dat er onaangename discussies ontstaan als uw medewerkers het gevoel krijgen dat zij - onder het mom: “openheid, eerlijkheid en transparantie”-, letterlijk alles tegen elkaar mogen zeggen;
  • wel | niet voorstellen dat er bij uw medewerkers onzekerheid ontstaat, op het moment dat werkomschrijvingen wegvallen en functie of titel in het geding komen doordat “agile” doorgevoerd wordt in alle lagen:

“Mevrouw Jansen, op de maandagen bent u lidnr. 3 van projectteam A op de eerste verdieping, op de dinsdag en donderdag bent u lidnr. 1 van projectteam L op de vierde etage”, op de woensdag werkt u een halve dag thuis en vrijdag voegt u zich wederom als lidnr. 3 bij projectteam A op de eerste verdieping.”

Een mens wil geen nummer zijn, maar wil van nature persoonlijke aandacht. (En heeft daar ook recht op.)

Teamprestaties
Bij nieuwe werkvormen staan het team en de teamprestaties voorop, in plaats van het individu en de individuele prestaties. Let u op het volgende:

  • Als het met een medewerker niet goed gaat, heeft dit een negatieve invloed op de werking en de prestaties van het team;
  • Als het met een medewerker goed gaat, heeft dit een positieve invloed op het team;
  • Als het met alle medewerkers binnen een team goed gaat, betekent dit niet automatisch dat het team goed presteert, maar de kans is groter.

Er zijn immers meer factoren die een rol spelen bij het laten slagen van een team.

Ook hier geldt weer dat het aanbieden van een mentaal veilige werkomgeving u helpt bij het doorvoeren van nieuwe werkstijlen. Blijft u vooral zorgen voor:

• Duidelijke kaders;
• Heldere communicatielijnen;
• Duidelijke werktijden;
• Positieve aandacht

en investeer vooral in oprechte, persoonlijke betrokkenheid.

Lees verder


Bij het uitrollen van een duurzaam stresspreventiebeleid spelen verschillende factoren een belangrijke rol. Welke vragen heeft u? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Wij helpen u graag verder op weg.

Aanmelden telefonisch spreekuur voor professionals

Bent u een HR-professional, Arbodienstverlener of coach? Dan kunt u zich hier aanmelden voor uw vragen over Stress-Alert-System en voor advies en overleg op het gebied van stresspreventie.

Wanneer wilt u deelnemen aan het spreekuur?


Wanneer wilt u deelnemen aan het spreekuur?
Bedrijfsnaam*

Wat is de bedrijfsnaam?
Uw naam*

Wat is uw naam?
Emailadres*

Wat is uw Emailadres?
Uw telefoonnummer*

Wat is uw telefoonnummer?
Schrijf hier alvast uw vraag op

Ongeldige invoer


Ongeldige invoer