De angstcultuur voorbij; zorg voor een mentaal veilige omgeving

Beoordeel dit item
(0 stemmen)
De angstcultuur voorbij; zorg voor een mentaal veilige omgeving

Intimidatie en pestgedrag komen voor in vrijwel iedere omgeving waar sprake is van machtsverhoudingen. De werkvloer is bij uitstek zo’n omgeving.

Oude cijfers van TNO (2015) laten zien dat ruim een kwart van werkend Nederland is gepest door collega’s en leidinggevenden (bron: monitorarbeid.tno.nl/nieuws/kwart-van-de-werknemers-ooit-gepest). Dat leverde toen 4 miljoen verzuimdagen door pesten op en 900 miljoen aan loondoorbetaling.

Het belang om verzuim door pesten op te lossen is echter groter dan dat. Intimidatie en pesten stagneren het werkproces (improductiviteit blijft een grotere kostenpost dan verzuim) en bezorgen organisaties die hiermee te maken hebben een slecht imago, zoals recent ook defensie ervaart na publicatie van een onderzoek naar ongewenst gedrag, angstcultuur en sociale veiligheid (bron: telegraaf.nl/nieuws/2681596/onderzoeker-over-defensie-val-je-erbuiten-dan-ben-je-de-klos).

Wat te doen? Slachtoffers van pestgedrag melden zich niet snel. Zeker niet als het de leidinggevende is die intimideert. Het opstellen van een pestprotocol waarbij werknemers melding kunnen doen bij een leidinggevende of afdeling P&O is daarom alleen al redelijk kansloos te noemen. Het inschakelen van hulp van buitenaf in de vorm van het aanstellen van een vertrouwenspersoon komt al meer in de richting, maar zal de gevoelsmatige drempel voor de gepeste werknemer niet veel lager maken.

Het lijkt dus lastig te zijn om pesten boven tafel te krijgen, laat staan om het bespreekbaar te maken en op te lossen.

Goed kijken naar oorzaak en omgeving van pestgedrag, maakt het vraagstuk pesten en intimidatie een stuk eenvoudiger. Zo moet de organisatie zich er van bewust zijn dat pesten en intimidatie ook bij hen voorkomt en dat dit niet alleen improductiviteit en imagoschade oplevert, maar ook schadelijk is voor het mentale en fysieke welzijn van de werknemers. Werkgevers hebben hierin verantwoordelijkheid te nemen.

Verder is het goed om te weten dat het zowel de pester als de gepeste schort aan zelfvertrouwen. De pester maakt zichzelf voortdurend groot waardoor hij zich gezien en belangrijk voelt (hoezo | waarom), de gepeste maakt zichzelf voortdurend klein waardoor hij zich ongezien en onbelangrijk voelt (hoezo | waarom).

Zowel de (agressieve) pester als de (sub assertieve) gepeste lopen tegen assertiviteitsvraagstukken op. De oplossing voor organisaties om pestgedrag aan te pakken, zit daarom veel minder in het opstellen van een pestprotocol en veel meer in het gericht aanbieden van assertiviteitstrainingen.

Net als stressontwikkeling zijn pesten en intimidatie verschijnselen die op persoonlijk niveau moeten worden aangepakt. 

Organisaties doen er daarom goed aan om zich (beter) te laten informeren over de oorzaken van pesten en op basis van (nieuw) verworven inzicht, nieuw beleid te maken of bestaand beleid aan te passen.

Pesten en intimidatie zijn precaire zaken die veel meer vragen om een subtiele benadering dan om een ruwe schetsopstelling. Het aanbieden van een mentaal veilige omgeving waar werknemers zich buiten werkgever om kunnen melden met hun problemen, vormt een in de praktijk zeer haalbare oplossing voor grote en kleine organisaties.

 

Uit onze onderzoeken blijkt dat 10% tot 14% van alle deelnemers tegen persoonlijke assertiviteits- en planningsvraagstukken aanloopt. Wilt u meer weten over onze benadering van pesten en intimidatie en bent u geïnteresseerd in ons mentaal veilige portaal voor uw werknemers? Meldt u zich aan voor het telefonisch spreekuur voor professionals of neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Wij helpen u graag verder op weg.

Aanmelden telefonisch spreekuur voor professionals

Bent u een HR-professional, Arbodienstverlener of coach? Dan kunt u zich hier aanmelden voor uw vragen over Stress-Alert-System en voor advies en overleg op het gebied van stresspreventie.

Wanneer wilt u deelnemen aan het spreekuur?Wanneer wilt u deelnemen aan het spreekuur?

Bedrijfsnaam*

Wat is de bedrijfsnaam?
Uw naam*

Wat is uw naam?
Emailadres*

Wat is uw Emailadres?
Uw telefoonnummer*

Wat is uw telefoonnummer?
Schrijf hier alvast uw vraag op

Ongeldige invoer